Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Документи

План - програма за действие за 2021 г. за БДП

Прикачени документи

Правила за получаване на стипендии втори срок 2023/2024
Училищен механизъм за противодействие на тормоза 2023 2024
Училищна програма за занимания по интереси
училищен механизъм за превенция на тормоза
програма предотвратяване на отпадането 202282023
Годишен план 2022/2023
Правилник за дейността на училището 2022/2023
УУП 12 КЛАС 202282023
УУП 11 КЛАС 2022/2023
УУП 10 Б КЛАС 2022/2023
УУП 10 А КЛАС 2022/2023
УУП 9 КЛАС 2022/2023
УУП 8 КЛАС 2022/2023
Стратегия за развитие на ПГ "Иван С.Аксаков" 2021-2025
заповед утвърждаване план програма бдп.pdf
План БДП ПГ Аксаков 2021.docx
документи 2019 2020 г.
документи 2018 2019
Инфо 156 - европейско прил дипл. СО (2).docx
Инфо 153 - дубликати (1).docx
Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 (1).docx
Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 (1).docx
Инфо 141 - диплома (1).docx
Списък на услуги, извършвани от организации предоставящи обществени услуги