Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Документи

План - програма за действие за 2021 г. за БДП

Прикачени документи

Програма за предотвратяване отпадането от училище 2021/2022
Годишен план за учебна 2021/2022
Етичен кодекс 2021/2022
Мерки за повишаване качеството на образованието 2021/2022
Правилник за дейността на ПГ "Иван С.Аксаков"2021-2022
Стратегия за развитие на ПГ "Иван С.Аксаков" 2021-2025
заповед утвърждаване план програма бдп.pdf
План БДП ПГ Аксаков 2021.docx
Правилник за дейността на училището 2020 2021.docx
седмичен и дневен режим.docx
училищен учебен план 10 клас 2020 2021 година.docx
училищен учебен план 9 клас 2020 2021.docx
училищен учебен план 11 клас 2020 2021 година.docx
училищен учебен план 8 Б клас 2020 2021 година.docx
училищен учебен план 8 клас 2020 2021 година.docx
programa-za-priobshtavaschto-obrazovanie_Aksakov 2020.docx
ЕТИЧЕН КОДЕК на ПГ 2020.docx
ГОДИШЕН ПЛАН нов 2019.doc
документи 2019 2020 г.
документи 2018 2019
Инфо 156 - европейско прил дипл. СО (2).docx
Инфо 153 - дубликати (1).docx
Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2 (1).docx
Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1 (1).docx
Инфо 141 - диплома (1).docx
Списък на услуги, извършвани от организации предоставящи обществени услуги
план за изпълнение на стратегията 2018 2019 г..docx
План за изпълнение и финансиране на стратегията