Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Иновативни дейности

Заключителен семинар - ПГ Иван Сергеевич Аксаков - Пазарджик

Заключителен семинар

    Учениците от 8 а клас поставиха достоен завършек на учебната година като представиха своята работа по иновативната учебна дисциплина "Устойчиво развитие и здравословен начин на живот".Учебната дисциплина се създаде в резултат на работата по изпълнение на НП "Изграждане на училищна ...
Иновативен педагогически форум - ПГ Иван Сергеевич Аксаков - Пазарджик

Иновативен педагогически форум

   Иновативен педагогически форум събра учители по български език и математика , които споделиха своите добри практики за интегриране на двата учебни предмета.     ПГ "Иван С.Аксаков" представи две свои иновативни практики STEM проект на тема "Интегрирането на учебните ...

Стем проект изследва биоразнообразието на р.Марица

    Първият STEM проект в новият училищен STEM център изследва биоразообразието на река Марица Проектът е разработен в STEM карта, която проследява всички стъпки в интегрирането на учебното съдържание по биология, химия,информационни технологии и ...