Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Добри практики през учебна 2021/2022

Тематичен педагогически съвет

  Днес 1 юни се проведе заседание на педагогическия съвет на тема:Иновативни методи на преподаване и оценяване. В продължение на два часа учителите представяха свои разработки по темата и обсъждаха добри практики от класната стая.     Тематичните педагогически съвети са част от ...
Заседание на педагогическия съвет на тема - ПГ Иван Сергеевич Аксаков - Пазарджик

Заседание на педагогическия съвет на тема

 На 31.03.2021 г в платформа Тиймс се проведе заседание на педагогическия съвет на гимназията на тема:"Взаимодействие с родителите".Учителите споделиха опит от работата с родителите на нашите ученици. Коментирана бе ролята на Обществения съвет и Училищното настоятелство.специално внимание бе ...
Урок по БЕЛ - ИУП - ПГ Иван Сергеевич Аксаков - Пазарджик

Урок по БЕЛ - ИУП

На 23.03.2021 г в платформа Тиймс бе проведен урок по БЕЛ ИУП в 10 клас на тема:"Мисията на изкуството като спасител на духовните ценности у човека". Учениците разсъждаваха за силата на изкуството, за силата на любовта след прочитането на разказа "Песента на Солвейг".С разнообразни интерактивни ...