Google PlusFacebook

ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"

Профилирана гимназия град Пазарджик

ПГ Иван Сергеевич Аксаков - Пазарджик

   ПЛАН - ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА

 

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

 1 паралелка Професия "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда" с разширено изучаване на английски език

 Балообразуване 

Оценката по БЕЛ от НВО х 3

Оценката по математика от НВО х 1

 Оценката по БЗО от свидетелството за основно образование

Оценката по ИТ от свидетелството за основно образование

 

1 паралелка профил "Природни науки" с разширено изучаване на английски език

 Балообразуване 

Оценката по БЕЛ от НВО х 3

Оценката по математика от НВО х 1

 Оценката по БЗО от свидетелството за основно образование

Оценката по ИТ от свидетелството за основно образование

 

За повече информация вижте рубриката "Прием" 

Актуални новини