Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Материална база

ПГ“Иван С. Аксаков е разположена в красива двуетажна сграда. Гимназията обитава една сграда с Математическата гимназия в града.
ПГ „Аксаков“разполага със съвременни добре оборудвани кабинети.

 

През учебна 2017/2018бе напълно обновен един от компютърните кабинети.В училището са създадени отлични условия за ефективна учебна работа и пълноценна почивка. Вътрешния двор и намиращия се в него павильон дават възможност на учениците за здравословно хранене и отдих.


В училището е и единствения в областта интерактивен коридор „Европа“. От двете страни на коридора са разположени информационни табели за страните членки на ЕС, а над всяка се развява знамето и.Коридорът дава възможност на учениците да учат дори когато преминават по него.


През 2017 година, по повод юбилейна годишнина на училището, бе подготвена и открита музейна сбирка, която пресъздава важни моменти от историята на гимназията.В нея учениците се запознават с историята на своето училище и въобще с историята на образователното дело в града.


Училището разполага с физкултурен салон , който е изнесен в сграда съседна на учебната.До него е и спортно игрище.Спортните дейности са обезпечени с топки, спортни уреди и съоръжения.