Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

За нас

Профилирана гимназия "Иван С.Аксаков" е най-старото светско училище в град Пазарджик.Училище с традиции, които всяка година се обогатяват и развиват.

До тази година гимназията осъществява прием в профил "Хуманитарни науки". За  учебна 2020/2021  предлага прием в профил "Природни науки" с акцент върху биология и здравно образование.

В гимназията се работи по различни проекти и програми.През 2018 година училището бе сертифицирано като "Училище посланик на ЕП" и представи страната на Евроскола 26.10.2018 г. През учебна 2019/2020 в гимназията работят различни групи по интереси - клуб "Математика",Клуб "Опазване на околната среда и здраве",клуб "Опасни изкушения"и клуб "Дигитални компетентности".През учебната година бе спечелен проект "сто лица - едно училище" за утвърждаване формите на интеркултурното образование.В рамките на проекта функционират клуб "Дебати" и творческо ателие "Шарена черга"

В гимназията работят учители, за които всеки ученик е личност , а не просто пореден номер в дневника.Нашата професионална философия е , че към учениците трябва да се отнасячме с любов,уважение и доверие.И резултатите са налице.

Участници в проекта на Атлантически клуб България "Младежки посланици на НАТО", организираха и проведоха Първата национална конференция за училища посланици на ЕП под патронажа на кмета на гр.Пазарджик г-н Тодор Попов и специалното участие на еврокомисар Мария Габриел, забележително участие на Втората регионална конференция по природни науки , лауреати на конкурса за видеоклип на Министерство на външните работи по повод 140 години от създаването му. Активно работим с Административен съд Пазарджик, Съвета за младежка политика Пазарджик, Атлантически клуб България, Изпълнително бюро на ЕП, Община Пазарджик, РУО и др.

Учители и ученици се гордееят с атмосферата в училище - без нито една проява на агресия.Сигурност, спокойствие и дух на толерантност и сътрудничество  - това е гимназия "Аксаков".