Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

И двата проекта на учениците от ПГ "Иван С.Аксаков" по ГО са класирани за национален кръг на олимпиадата

   Учениците от ПГ "Иван С.Аксаков" постигнаха заслужен успех .И двата проекта на учениците от трета и четвърта възрастова група са класирани от националната комисия за участие в нациналния кръг на олимпиадата по гражданско образование.

   Екипът от девети и десети клас с проект "С теб съм" е с 84,5 точки сред участниците от трета възрастова група.Проектът е насочен към подпомагане на деца и младежи в неравностойно положение, сътрудничество с Движение на българските майки и други благотворителни каузи.В екипа са включени учениците Димитрийка Йорданова , Виктория Полихронова и Илияна Баташка от 9 а клас, Стоян атанасов от 10 а клас и Красимир Ставрем от 9 б клас;

   Единадесетокласничката Божидара Пазарова е получила за своя проект "Гражданско кафене" 86,5 точки в четвърта възрастова група.Нейният проект предвижда създаване на публична група в социалната мрежа за обсъждане на важни за младежите теми , за споделяне на информация за културни и исторически паметници в града и областта , за среща с интересни личности;

    Ръководител на двата екипа е г-жа Светлана Еленкина, учител по философия и гражданско образование;

    През настоящата учебна година учениците работеха в грепа по НП "Училищни олимпиади и състезания"