Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Божидара Иванова е новият председател на училищната ученическа организация

   Поздравявам новият председател на училищната ученическа организация Божидара Иванова от 10 а клас.Пожелавам и да работи все така активно и целенасочено за обогатяване на училищния живот.Божидара е отлична ученичка с активно отношение към общоучилищния живот.Тя е избрана за младши посланик на ЕП.Участва в училищни и регионални конкурси. Може достойно да представлява ученическата общност в заседанията на ПС.