Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Разнообразни форми за занимания по интереси

От втория учебен срок на учебна 2018/2019 година в ПГ "Иван С.Аксаков"своята дейност развиват различни групи за занимания по интерси.51 ученици се включиха в четири групи от основните тематични направления : "Технологии", "Дигитална компетентност", Екологичен начин на живот и Гражданско образование,Организицинните форми са :Клуб "Езикът на младите българи", клуб "Еко бъдеще",Клуб за младежка и европейска политика и клуб "Дигитална креативност". Участниците в заниманията по интереси се включиха активно в работата на Първата национална конференция на училищата , посланици на ЕП, в регионалната конференция "Пазарджик БИО", в инициативата на община Пазарджик "Аз избрах...".

Презентации, интерактивни табла, речник на използваните от младежите думи са част от продукцията на групите за занимания по интереси.

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Стартират дейността си три групи за занимания по интереси.

Клуб "Околна среда и зраве" предлага на учениците интересни занимания с практическа насоченост.Посещения в различни институции , изработване къщички за птици, участие в сътезания и конкурси са част от дейностите предвидени в програмата на клуба.Негов ръководител е г-жа А.Мусиевска ,старши учител по география и икономика;

Клуб "Математиката лесна и забавна" ще помага на учениците от 9 и 10 клас да се подготвят за външните оценявания .Ръководителят г-жа Е.Благова е подготвила интересни и занимателни теми.

Клуб "Опасни изкушения" с ръководител г-жа Ц.Арапова-Чавдарова насочва вниманието на младите хора към теми и дейности свързани с превенция на зависимостите.За изпълнение на дейностите клубът ще си партнира с МКБППМН,ОД на МВР,Съвет по наркотични вещества и др.