Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

"Образование за утрешния ден"

https://oud.mon.bg/

   ПГ "Иван С.Аксаков" започна уастието си в проект "Образование за утрешния ден",финансиран по ОП НОИР.В училище се сформира една група за придобиване на базови начални познания за работа в дигитална среда.Групата се състои от 15 ученици, ръководител е г-жа Евдокия Благова, старши учител по математика,И и ИТ.Предстои училището да получи техника , да бъдат организирани обучителни курсове за целия педагогически екип.На по-късен етап всеки учител ще може да кандидатства за одобрение на негов творчески обучителен материал.Проектът трябва да приключи през месец октмври 2022 година