Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Работа по национални програми

    През учебна 2019/2020 година ПГ "Иван С.Аксаков" участва в различни национални програми.Най-интересни за учениците и учителите са НП "Иновации в действие" и НП "Осигуряване на съвременна образователна среда",модул "Културните институции като образователна среда".Интересни и вълнуващи пътувания за споделяне на добър училищен опит, за провеждане на уроци в музеи и галерии.Първото пътуване е до гр.Карлово с цел провеждане на открит урок,  посветен на апостола на българската свобода Васил Левски.

   През м. ноември аксаковци ще пътуват до гр.Сливен , където ще посетят иновативната езикова гимназия "Захари Стоянов".Ще се запознаят със свои връстници, ще наблюдават работата на ученици и учители.

Любопитно, вълнуващо, различно - такова е обучението в ПГ "Иван С.Аксаков"