Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Споделяме Европа с Вас

https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/574606553437417

/https://europa.eu/learning-corner/home_bg

Кът за обучение - разнообразни викторини, игри, видеа на тема ЕС за дните на дистанционнот обучение

 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20200327STO76004/deset-neshcha-koito-es-pravi-za-borba-s-koronavirusa 

10 неща, които прави Европа в борбата с епидемията

 

https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/tackling-disinformation-on-covid19_N01-PUB-200331-DISI_ev

Справяне с дезинформацията срещу COVID 19

https://www.europarl.europa.eu/europeans-against-covid19/

Добри европейски практики по време на пандемия