Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Взаимодействие с родителите

 На 31.03.2021 г в платформа Тиймс се проведе заседание на педагогическия съвет на гимназията на тема:"Взаимодействие с родителите".Учителите споделиха опит от работата с родителите на нашите ученици. Коментирана бе ролята на Обществения съвет и Училищното настоятелство.специално внимание бе обърнато на ролята на родителите в условията на обучение от разстояние в електронна среда.Учителите онагледиха своите коментари с разнообразни презентации. От името на класните ръководители своя опит сподели г-жа Р.Кутрева ,класен ръководител на 10 а клас. Като част от предварителната подготовка за съвета всеки класен ръководител трябваше да проведе нетрадиционна среща с родителите на своите ученици.Интересни идеи споделиха класните на ръководители ва осмите класове.

В края на дискусията участниците в заседанието се обединиха около няколко мерки, които да бъдат прилагани в работата през следващата учебна година.

Тематичният съвет бе проведен във виртуалното пространство на платформа Тиймс , екип "Учители".

https://web.microsoftstream.com/video/da3d69df-382e-461a-b729-41c462064e9c