Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Иновативни методи на преподаване и оценяване

  Днес 1 юни се проведе заседание на педагогическия съвет на тема:Иновативни методи на преподаване и оценяване. В продължение на два часа учителите представяха свои разработки по темата и обсъждаха добри практики от класната стая.

    Тематичните педагогически съвети са част от вътрешноквалификационната дейност на педагогическия колектив.