Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Прием на ученици след 7 клас

 

На вниманието на седмокласници и техните родители

    За учебна 2023/2024 година ПГ "Иван С.Аксаков" обявява прием в 1 паралелкa - профил "Природни науки" с разширено изучаване на АЕ и 1 професионална паралелка , професия "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда" с разширено изучаване на английски език;

  Профил "Природни науки" дава възможност учениците да получат задълбочена подготовка по профилиращите предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.За обезпечаване нивото на профилиранта подготовка във втори гимназиален етап училището сключва споразумение с Биологическия факултет на Пловдивския университет.Университетски преподаватели ще водят някои от модулите на профилирана подготовка.Също така споразумението за сътрудничество с университета включва разнообразни възможности за участие на учениците в състезания, конференции, семинари заедно с вече обучаващите се студенти .Беспорно най- важната част от споразумението е възможността за прием на нашите ученици без кандидат-студентски изпит в специалностите на факултета след завършване на средно образование

    Разширено изучаване на английски език е една чудесна възможност за усвояване на чужд език в съответствие с Общоевропейската езикова рамка.Като втори чужд език учениците могат да изберат изучаването на немски или руски език.

   Второто предложение е прием в професионална паралелка "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда"Завършилите тази специалност могат да продължат образованието си в същата специалност в Пловдивския университет, катедра "Екология", с която училището има партньорски взаимоотношения.

       Практическото обучение на учениците е обезпечено чрез споразумения на училището с РИОСВ Пазарджик, Регионална лаборатория към Агенцията по околна среда -Пазарджик и "Биовет"Пещера.  Лабораториите на тези предприятия ще представят високотехнологични модерни  съоръжения за провеждане практическото обучение на учениците.

 Училището предлага богати възможности за извънкласни занимания по интереси.Учениците могат да избират занимания по интереси в различни области- опазване на природата, здравословен начин на живот, медийна грамотност, , дебати.За онези, които изпитват затруднения при усвояване на някои учебен предмет организираме групи за преодоляване на обучителните затруднения.

   От 2018 година ПГ "Иван С.Аксаков" е сертифицирана като "Училище посланик на ЕП".Участието в тази програма предоставя на учениците възможности за срещи с изявени личности в обществения и културен живот, участие в инициативи и кампании на Бюрото на ЕП в България, участие в инициатива Евроскола на ЕП в Страсбург.По време на провеждане на Програмата получават разнообразни знания за Европейския съюз,за неговите структури, срещат се български евродепутати, включват се в техни кампании .

        Обучението в ПГ "Иван С.Аксаков" се основава на взаимното доверие и уважение между учители и ученици.Всеки ученик е подкрепен и му е предоставена възможност да разгърне силните страни на своята личност.Насърчаваме инициативността, самостоятелността и позитивното отношение към всеки член на нашата общност.През последните три години в училището няма регистриран нито един случай на агресивно отношение или училищен тормоз.

           За допълнителни въпроси може да ни пишете на посочения в контакти ел. адрес или на посочения телефон.Оставаме на разположение и ще се радваме да Ви приветстваме в семейството на аксаковци.