Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

График на дейностите за прием на учениците след седми клас

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебна 2023/2024 година

Подаване на документи за участие в приема - 5 -7 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 13 до 17 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 19 юли 2023 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 20 до 24 юли 2023 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  - 25 юли 2023 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 - 27 юли 2023 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране - 31 юли 2023 г.

Записвне на приетите ученици на трети етап на класиране - 1 - 2 август 2023 г.

Обявяване на записали се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 4 август 2023 г.

Попълване на незаети места след трети етап на класиране - определя се от директора до 11.09.2023 г.

Прикачени документи

Профил