Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Прием

      

      ПЛАН - ПРИЕМ 2023/2024 ГОДИНА  

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ" С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК -

1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ

 ПРОФЕСИЯ "ЕКОЛОГ", СПЕЦИАЛНОСТ "ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА" С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1 ПАРАЛЕЛКА, 26 УЧЕНИЦИ

 БАЛООБРАЗУВАНЕ И ЗА ДВЕТЕ ПАРАЛЕЛКИ

УТРОЕНАТА ОЦЕНКА ПО БЕЛ ОТ НВО

ОЦЕНКАТА ПО МАТЕМАТИКА ОТ НВО

ОЦЕНКАТА ПО БЗО ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

ОЦЕНКТА ПО ИТ ОТ СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

 

 

 

    СВОБОДНИ МЕСТА ПРЕЗ УЧЕБНА 2022/2023 Г 

   

     8 КЛАС профил "Природни науки" - 0 

     9 КЛАС профил "Природни науки" - 0

    10 А - профил "Природни науки"- 7 

    10 Б - профил "Природни науки" - 9 

    11 КЛАСпрофил "Хуманитарни науки" - 11 

   12 КЛАС - профил "Хуманитарни науки" - 17