Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Природни науки - нов профил в ПГ "Аксаков"

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебна 2022/2023 година

Подаване на документи за участие в приема - 5 -7 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 12 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - 13 до 15 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - 21 до 22 юли 2022 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  - 25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 - 27 юли 2022 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране - 29 юли 2022 г.

Записвне на приетите ученици на трети етап на класиране - 1 - 2 август 2022 г.

Обявяване на записали се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране - 3 август 2022 г.

Попълване на незаети места след трети етап на класиране - определя се от директора до 10.09.2022 г.

Прикачени документи

Профил