Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Прием на ученици след 7 клас

 

На вниманието на седмокласници и техните родители

   За учебна 2022/2023 година ПГ "Иван С.Аксаков" обявява прием в 1 паралелкa - профил "Природни науки" с разширено изучаване на АЕ.

  Профил "Природни науки" дава възможност учениците да получат задълбочена подготовка по профилиращите предмети биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.Във втори гимназиален етап учениците ще могат да изберат още един или два профилиращи предмета в зависимост от намеренията им за продължаване на образованието.

     Разширено изучаване на английски език е една чудесна възможност за усвояване на чужд език в съответствие с Общоевропейската езикова рамка.Като втори чужд език учениците могат да изберат изучаването на немски или руски език.

 Училището предлага богати възможности за извънкласни занимания по интереси.Учениците могат да избират занимания по интереси в различни области- опазване на природата, здравословен начин на живот, медийна грамотност, приложни изкуства, дебати.За онези, които изпитват затруднения при усвояване на някои учебен предмет организираме групи за преодоляване на обучителните затруднения.

   От 2018 година ПГ "Иван С.Аксаков" е сертифицирана като "Училище посланик на ЕП".Участието в тази програма предоставя на учениците възможности за срещи с изявени личности в обществения и културен живот, участие в инициативи и кампании на Бюрото на ЕП в България, участие в инициатива Евроскола на ЕП в Страсбург.По време на провеждане на Програмата получават разнообразни знания за Европейския съюз,за неговите структури, срещат се български евродепутати, включват се в техни кампании .

        Обучението в ПГ "Иван С.Аксаков" се основава на взаимното доверие и уважение между учители и ученици.Всеки ученик е подкрепен и му е предоставена възможност да разгърне силните страни на своята личност.Насърчаваме инициативността, самостоятелността и позитивното отношение към всеки член на нашата общност.През последните три години в училището няма регистриран нито един случай на агресивно отношение или училищен тормоз.

           За допълнителни въпроси може да ни пишете на посочения в контакти ел. адрес или на посочения телефон.Оставаме на разположение и ще се радваме да Ви приветстваме в семейството на аксаковци.