Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Природни науки - нов профил в ПГ "Аксаков"

График на дейностите по приемане на ученици след завършено основно образование за учебна 2021/2022 година

Подаване на документи за участие в приема - 5 -7 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране - до 16 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране - до 20 юли 2021 г.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране - до 22 юли 2021 г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране  - 23 юли 2020 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране - 26 - 27 юли 2021 г.

Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране - 29 юли 2020 г.

Записвне на приетите ученици на трети етап на класиране - 30 юли 2021 г.

Попълване на незаети места след трети етап на класиране - определя се от директора до 10.09.2021 г.

Прикачени документи

Профил "Природни науки"