Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Прием профил "Хуманитарни науки"

    Обучението в профил "Хуманитарни науки" е отлична възможност за бъдеща професионална реализация в различни професионални области. Специалности като право, публична администрация,психология, фиология, педагогика и много други се основават на обучението в профил "Хуманитарни науки".

    Профилиращите предмети български език и литература и история и цивилизации предоставят задълбочена подготовка на учениците за ДЗИ и за продължаване във висше учебно заведение. Профилираното обучение се съчетава с разширено изучаване на английски език  и още един език по избор - руски или немски.Езиковото обучение се води от висококвалифицирани преподаватели.

      Във втори гимназиален етап учениците ще могат да изберат още един или два профилиращи предмета от цикъл обществени или природни науки.

      През целия период на обучение урочната работа успешно се съчетава с извънкласни и извънучилищни дейности.Учениците имат възможност да избират да се включат в програма "Училище посланик на ЕП", групи по интереси "Млад журналист", "Природосъобразен начин на живот" , ателие за творческо писане и приложни изкуства.

       Обучението в профил "Хуманитарни науки" в ПГ "Иван С.Аксаков" включва провеждането на учебни екскурзии с образователни цели за опознаване на родния край, родината ,историята и традициите.