Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Заявление от родител за работа в електронна среда

Уважаеми родители,

След въведеното извънредно положение, в следващите две седмици няма да се провеждат присъствени учебни занятия в сградата на училището.Учебният  процес ще се осъществява от разстояние по електронен път.За целта ни е необходимо Вашето съгласие учениците да ползват електронна поща за целите на обучението.

Моля да попълните приложеното заявление и подписано да го изпратите на специално създадената електронна поща: aksakov_uchenici@abv.bg

Предварително благодаря за съдействието!

Прикачени документи

заявление.docx