Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Заслужено признание

    За постижения в работата с ученици и принос за издигане престижа на училището и професията началника на РУО гр.Пазарджик, г-жа Дора Дулчева, награди най- младия член на нашия учителски колектив г-ца Валентина Цветкова, учител по история и цивилизации и философия.Г-Ца Цветкова получи наград за успешната си работа по НП "Училищни олимпиади и състезания", работа с ученици за явяване на олимпиада по гражданско образование. Ученичката от 10 б клас Даяна Благовестова бе класирана за националния кръг на олимпиадата по гражданско образование и също бе наградена.Пожелаваме на г-ца Цветкова да продължава със същия ентусиазъм и вдъхновение да показва на своите ученици значението наисторическото минало.Сигурни сме , че я очакват нови професионални успехи.