Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Стартира нова национална програма

  Стартира новата национална програма "Заедно в изкуствата и спорта" В ПГ "Иван С.Аксаков" бе проведена анкета с всички ученици за проучване на техните интереси в областта на спорта и изкуствата.Най- предпочитаните форми в областта на изкуствата се оказаха театъра и танците, а от предложените колективни спортове това са волейболът и футболът.През следващата учебна година в гимназията ще се сформират отбори по волейбол и футбол и театрална група.Заниманията ще се водят от външни специалисти както е изискването на програмата.