Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Втора работна среща за менторска подкрепа

   На 4.11.2021 г се проведе втората работна среща за менторска подкрепа по НП "Изграждане на училищна STEM среда" Темата на работната среща бе оценяването при изпълнението на STEM проектите.На педагогическите специалисти бяха представени различни инструменти за оценяване на учениците по време на работа по STEM проектите .Разгледани бяха различни критериални матрици за оценка на уменията на ученици и начинът на изпълнение на проектните задачи. Учителите получиха интересни идеи, които да приложат при изпълнението на следващите STEM проекти.