Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Продължаваме добрите традиции

https://web.microsoftstream.com/video/e02071d0-0835-4fb8-ba61-111b499b26b7

 

    Макар и в електронна среда аксаковци се стремим да продължим ссвоите най-добри традиции от училищния живот.По това време на годината сме традиционен участник в регионалната инициатива на РИМ Пазарджик Величкови дни.Но тази година решихме да подготвим и представим в електронната платформа своята програма, която бе съобразена с различните условия на представяне.

     Вместо с костюми и декори учениците си служеха с презентации, музика и силата на словото.Разказ за видния възрожденец Константин Величков, който в един момент от живота си е бил учител в нашето училище и рецитал по стихове на Валери Петров.