Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Училищни практики за повишаване резултатите по БЕЛ и в частност резултатите от ДЗИ по БЕЛ

    Учителският екип в ПГ "Иван С.Аксаков" избра за тема на своя тематичен педагогически съвет Училищни практики за повишаване на резултатите по БЕЛ и в частност резултатите от ДЗИ по БЕЛ

    В продължение на няколко часа учителите обсъждаха различни гледни точки към темата.В началото на заседанието директорът , г-жа Ваклинова направи преглед на нормативните актове, които регулират дейностите за усвояване на книжовния български език.Г-жа Митова представи презентация по темата за връзката между присъствието на учениците и резултатите им по БЕЛ.Безспорно най- сериозна е отговорността на учителя, който преподава в 12 клас.Това подчерта в представянето си г-жа Д.Матакиева.Тя направи обстойна характеристика усвоените знания и умения от  учениците, на които преподава , очерта силните и слабите страни, направи прогноза за наближаващите ДЗИ.

    Учителите по приподни науки представиха темата за роллята на учителите по другите учебни предмети за повишаване резултатите по БЕЛ.Г-жа А.Мусиевска обърна внимание на географската грамотност на учениците, а г-жа Борисова сподели свои наблюдения от писмени работи на учениците по химия.Обединиха се около тезата, че за по-високи резултати са необходими общите усилия на всички - учители, родители и ученици. Това подчерта в своето представяне и г-жа Цветкова, учител по история и цивилизации, която коментираше екипната работа между учителите.

    Презентацията на г-жа В.Гешева бе посветена на връзката между обучението по АЕ и родния език.

    Госпожа Велева, учител по НЕ  направи впечатляващ преглед на идеята за разделянето на езиците още от библейски времена до наши дни. В контекста на наближаващия празник Великден тя ни разказа за библейската легенда за Светия Дух, който се явява под формата на пламъци над главите на Христовите апостоли и така ги дарява с Божията благодат да говорят чужди езици, за да разпространяват свещеното слово.

     Една интересна и запомняща се вътрешноквалификационна форма.