Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Представяне на училищния STEM център

 По покана на проф.Чехларова от Института по математика при БАН директорът на ПГ "Иван С.Аксаков", г-жа И.Ваклинова, представи училищния STEM център , изграден по НП "Изграждане на училищна STEM среда" Госпожа Ваклинова акцентира върху концепцията , с която е изграден центъра, а именно да подпомага и обогатява работата в профил "Природни науки", да способства за развитие на нови методи на обучение и мотивиране на учениците за учене.Презентацията бе допълнена и с представяне на същинската изследователска работа на учениците по една от включените в програмата теми.Като естествено продължение на работата по програмата през настоящата учебна година в гимназията се изучава нов учебен предмет - "Устойчиво развитие и здравословен начин на живот" в класовете от първи гимназиален етап.