Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Как да общуваме с подрастващите обсъждат родители и учители в рамките на родителската среща

  На 22.10.2020 г. се състоя тематична родителска среща.Темата на събитието бе "Как да общуваме с подрастващите?"На родителите бе предоставен информационен материал, дискутираха се ситуации от училищното ежедневие, бяха обсъдени възможни поведенчески реакции.Родителската среща бе една от тематичните срещи в рамките на проект "Сто лица - едно училище", финансиран от ЦОИДУЕМ.