Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Клуб за базови дигитални умения ще повишава дигиталната грамотност на учениците

   От м. декември 2019 г стартира новият голям проект по ОП НОИР "Образование за утрешния ден" Проектът е насочен към повишаване дигиталната грамотност на учениците и обучение на учителте за прилагане на дигитални инструменти в своята работа.Проектът ще мотивира учителите за създаване на собствени творчески материали за урочната работа.В рамките на проекта всяко училище, включено в дейностите, ще получи най- нова компютърна техника - интерактивни дисплей, интерактивни дъски, лаптопи и др.