Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Училище за пример в действие

    На 25.10.2022 и 26.10.2022 година менторите от програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час" посетиха гимназията, която тази година за първа година участва в програмата.

     Гостите, г-жа Златина Минкова и г-жа Петранка Захос, проведоха срещи с лидерския и педагогическия екип на училището и посетиха уроци по БЕЛ и НЕ като втори чужд език.Заключителната среща бе с целия колектив на училището.

     Участниците в срещите разговаряха за избраната цел - повишаване на академичните постижения на учениците чрез повишаване на тяхната мотивация и формиране на умения за учене.

     В уроците, които наблюдаваха бяха показани различни стратегии за учене и методи за повишаване когнитивната ангажираност на учениците.

     Уроците бяха проведени в часа по БЕЛ ИУП при г-жа Ваклинова и немски език като втори чужд език при госпожа Румяна Велева.

     И гостите и домакините изразиха  удовлетвореността си от общата работа в рамките на програма "Училища за пример" 

      През месец декември предстои второто обучение по програмата.