Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Коледа в Германия

    Ученици , изучаващи немски език като втори чужд език, представиха интересен урок, посветен на коледните обичаи и традиции в немската култура.Чрез интересни методи и средства и под ръководството на своята учителка г-жа Велева единадесетокласници пресъздадоха старинни коледни традиции.Учениците четоха писма, решаваха кръстословица, представиха постери и презентации и в края на часа изготвиха своя коледна картичка с усвоената лексика.

     Учениците и тяхната учителка бяха поздравени и от старши експертът по чуждоезиково обучение г- жа Боева.