Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

ПГ "Иван С.Аксаков" обявява нов профил за следващата учебна година

За учебна 2020/2021 година ПГ "Иван С.Аксаков" обявява прием в паралелка профил "Природни науки" с разширено изучаване на АЕ

Прикачени документи

А2-final (2).mp4