Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Биоразнообразието по течението на река Марица

    Групата за развиване на STEM компетентностите при Училищния STEM център на

ПГ "Иван С.Аксаков" проведе интересна среща по повод Световния ден на биоразнообразието,които се отбелязва на 22 май  и Световния ден на околната среда, който е на 5 юни.Гости на учениците в новата изследователска лаборатория бе г-н Димитър Плачийски, магистър по биоразнообразие и доктор по зоология и г-жа Чочева, главен експерт връзки с обществеността при РИОСВ Пазарджик.

     Гостите поднесоха интересна информация, свързана с биоразнообразието по течението на река Марица.Учениците с удивление научиха за световното значение на реката за опазване на малкия корморан,голямата и малка бяла чапла, маришката мряна и балканския щипок.

     В духа на обявената за 2021 година тема "Възстановяване на екосистемите" обърнаха внимание какво богатство за града е през него да преминава жива река с цялата си богата екосистема.Младите еколози взеха специално интервю от своите гости, което ще покажат в деня на официалното откриване на Училищния STEM център