Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Посещение в гр.Кочани, РСМ

    От 3.07.2023 до 8.07.2023 г в гр.Кочани РСМ се състоя първото обучение на екипа учители от ПГ "Иван С.Аксаков" по проект "Млад екозащитник" по програма Еразъм+

     Учители от Пазарджик, Кочани и Лариса Гърция се обучаваха как да интегрират еколигичното образование и възпитание в своите учебни часове. Екипите посетиха Геотермална станция и Пречиствателна станция.С интерес разгледаха училище "Люпчо Сантов", където се провеждаше и обучението.

     Следващата обучителна среща е в гр.Лариса , Гърция