Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Ученически младежки отряд се подготвя за действие при наводнения и последващи кризи

На 20 и 21 ноември 20 аксаковци от VІІІ до ХІІ клас се подготвят за действие при наводнения и последващи кризи.Обучението се провежда в базата на БЧК и е в изпълнение на дейностите по проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения, финансиран по ОП"Околна среда 2014 -2020г"