Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Обучение от разстояние в електронна среда

 Поради високото ниво на заболеваемост от КОВИД-19 в община Пазарджик от утре 29.10.2021 г учениците преминават в обучение от разстояние в електронна среда на ротационен принцип.Първата седмица от разстояние ще се оббучават учениците от 9а,9б и 11 класове.През това време учениците от 8а,10а и 12 а клас ще се обучават присъствено в училище.

Следващата седмица в зависимост от нивото на заболелите ще се предвиждат следващите стъпки.

Учениците са информирани своевременно на родителите е съобщено чрез електронния дневник на училището.