Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Обучение от разстояние в електронна среда

    Уважаеми учители, ученици и родители,

Днес успешно стартирахме електронното обучение от разстояние поради обявените противоепидемични мерки.Новопостъпилите ученици получиха нови пароли и регистроция в платформа Тиймс.За по -големите ученици работата в платформата не е новост, защото те вече имат създадени умения от пролетната работа в платформата.Обучението се провежда предимно в синхронна форма и учениците могат да бъдат оценявани както и да се поставят отсъствия.Призовавам учениците да бъдат дисциплинирани и отговорни ,да спазват началните часове на учебните занятия. При възникнали въпроси училищният екип за подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда ще окаже съдействие за отстраняване на проблемите.Класните ръководители са тези,които насочват въпросите на учениците към организационния екип.Разчитаме на родителите да упражняват контрол на своите деца за сериозно и отговорно отношение към този вид обучение.Благодаря на колегите, които в днешния първи ден положиха всички усилия учениците да се включат ефективно в учебните занимания.Пожелавам на всички приятни есенни ваканционни дни!

И.Ваклинова

Директор на ПГ "Иван С.Аксаков"