Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Участие в НП "Отново заедно"

    

 

    На свое заседнаие от 24.06.2021 година Педагогическият съвет на ПГ "Иван С.Аксаков" взе решение за определяне критериите за участие на учениците в НП "Отново заедно".На първо място членовете на ПС поставят резултатите в учебната работа.Учениците с най-високи обучителни резултати имат най-голям шанс да бъдат включени в първия етап на програмата.Като втори критерии определяме активното участие в извънкласни и извънучилищни дейности - олимпиади,състезания, конкурси и др.Учениците,които активно участват в извънкласните дейности, градят авторитета на училището и допринасят за неговата конкурентноспособност.Третият критерии е здравния статус - най-вече ученици ,които са преболедували Ковид-19 и на последно място  социалния статус.

     В прикачен файл можете да видите заповедта за определяне на критериите и показателите.

Прикачени документи

заповед НП отново заедно.docx