Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Нова година и ново начало - ПГ "Иван С.Аксаков" получава финансиране по НП "Изграждане на училищна STEM среда

         Уважаеми колеги, уважаеми ученици ,

  С удовлетворение ви информирам, че новата година започва за нашето училище с добра новина.ПГ "Иван С.Аксаков" ще получи финансиране за изграждане на STEM център тип изследователска лаборатория.Това ще бъде съвсем ново учебно пространство, което чрез обзавеждане и интериорен дизайн, интегрирани дигитални технологии ще подкрепя ученето и творчеството на всички аксаковски ученици.Тази образователна среда ще дава възможност за провеждане на интегрирани уроци с активното участие на самите ученици.Учителите ще могат да приложат нови методи и инструменти за планиране и преподаване  на уроците.

   Изследователската лаборатория ще предостави възможност на всички ученици да учат в една иновативна учебна среда.Новата образователна среда подкрепя обучението в профил "Природни науки" и предоставя възможност за успешнто му съчетаванет с традиционните хуманитарни дисциплини.