Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Отново в поход към Страсбург

Европейският парламент организира ново състезание за училища , които вече са сертифицирани като училище посланик.Сред 50 кандидатури въз основа на предложени от тях инициативи Бюрото на ЕП в България избра 20 училища посланици за участие в допълнителния модул на Програмата за училища посланици на ЕП.За чест и гордост на Пазарджик едно от тях е ПГ "Иван С.Аксаков"