Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Ученици и учители разменят местата си

      

    Международният ден на ученика в ПГ "Иван С.Аксаков"-17 ноември , бе отбелязан с ученическо самоуправление.учиниците влязоха в ролята на учителите и подготвиха уроци по различни учебни предмети.

    В ролята на директор и зам. директор влязоха Дейвид Лолов от 12 а клас и Божидара Иванова от 11а клас.“Ръководният екип извърши проверка на присъствието на учениците, посети някои от уроците и изготви информация за предстоящи дейности в училище.

   Сред учениците- учители се откроиха Гаро ахмед от 8 клас , английски език, Николета Балабанова, 10 б клас математика, Алина Калинкова, 9 а клас руски език, Стоян Атанасов,11 а клас, биология и здравно образование, Божидара Пазарова 12 а клас немски език.

    Голямото междучасие всички ученици се състезаваха в образователната игра "Първият печели" с въпроси от различни области на науката, изкуството и спорта.

     Ученици и учители са единодушни, че в училищния живот е необходимо да има подобни дни, които излизат от рамката на традиционното ученическо ежедневие.