Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Менторска подкрепа по проект

    Днес в ПГ "Иван С.Аксаков" се проведе второто от планираните обучителни занимания по НП "Изграждане на училищна STEМ среда". Учителите получиха насоки и съвети за подготовката на своите

стем уроци.

    По време на заниманието бяха обсъдени и коментирани идеи от различни предметни области.

    Заниманието е част от менторската подкрепа, която екипът е договорил като част от програмата.