Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Майсторски клас за прилагане на проблемно базиран подход в STEM обучението

Още една от дейностите на НП "Изграждане на училищна STEM среда" е изпълнена.В рамките на два дни учителите от ПГ "Иван С.Аксаков" преминаха майсторски клас за въвеждане на проблемно базиран подход в своята преподавателска работа.Темата на майсторския клас бе "Как да направя уроците си разбираеми  и мотивиращи за учениците, поставяйки фокус върху прилагането на проблемно - базиран подход" Обучението включваше разнообразни интерактивни дейности- решаване на казуси, работа в екипи, различни образователни видеа, инструменти за разработване на STEM учебно съдържание.Екипът на "Уча се " бе подготвил интересни и полезни обучителни материали. Програмата предвижда и 12 часа менторска подкрепа при подготовката на темите в училищния STEM център.