Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Уроци за подготовка на матурата по БЕЛ

https://www.youtube.com/watch?v=A31wRA_JObQ Съгласни звукове в българския език, цикълът "Епопея на забравените" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7DQDZEZzmdQ Правопис на групи -ея,-ия,-еа,-иа Иван Вазов "Отечество любезно" "При Рилския манастир" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v6wV0zgT8VU Промяна на съгласни, Иван Вазов "Българският език" "Линее нашето поколение"

https://www.youtube.com/watch?v=5PygpYn7A18  Промени с гласните, Христо Ботев,"Борба" "До моето първо либе"

https://www.youtube.com/watch?v=RXeg0PF1QKY Ятов преглас, Христо Ботев "Майце си", "Към брата си", "Елегия"

https://www.youtube.com/watch?v=JcOu517qoT   Правопис на А/Ъ, Христо Ботев "Хаджи Димитър", "Обесването на Васил Левски"