Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Кръгла маса "Има ли дискриминация в училище по етнически признак?"

   Една от поредните дейности по проект "Сто лица - едно училище", финансиран от ЦОИДУЕМ, бе провеждането на кръгла маса на тема:"Има ли дискриминация в училище по етнически признаци".Ученици от 8, 9 и 10 клас дискутираха по въпросите за дискриминацията и нейните проявления, решаваха тест за нивото на дискриминация в училище и споделяха личните си преживявания били ли са обект на дискриминация.Всички ученици бяха единодушни , че в ПГ "Иван С.Аксаков" взаимоотношенията се основавт на добронамереност и взаимно уважение независимо от етническата принадлежност.

     Кръглата маса бе една от последните дейности в рамките на проекта, който приключва до 30.10.2020 г.