Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Първа мобилност по НП "Иновации в действие"

 Първата група ученици и учители взе участие в мобилност по НП "Иновации в действие".В периода 26.04-28.04.2023 г аксаковци бяха на посещение в СУ "Св.Паисий Хилендарски", с.Скалица. Домакините представиха иновация в областта на ученическото самоуправление.Нашите ученици споделиха своя опит като училище посланик на ЕП и традицията да избират младшите посланици с преки избори от всички ученици.Нашите участници посетиха интерактивен музей в гр.Ямбол  и екопътека до х.Пиргуля.