Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Час на мира Мирът в природата

  Вторият ден от Седмицата на толерантността и мира бе посветен на мира.Учебният ден започна с урок за мира и мирът в природата.Учениците се запознаха с презентацията, изготвена от екипа с р-л г-жа А.Мусиевска.След презентацията учениците дискутираха за ролята на човека в опазването на природата и стремежа към хармония.

Прикачени документи

Мирът в природата.pptx