Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Международен ден на човешките права

Учениците от 11 клас под ръководството на г-жа Еленкина, учител по ГО и философия, изработиха свой постер ,посветен на Междунродния ден на човешките права.По един за всяка класна стая , за да се запознаят съучениците им с основните човешки права и историята на тяхното отстояване.