Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

Учебната дисциплина "Устойчиво развитие и здравословен начин на живот" завърши със заключителен семинар

    Учениците от 8 а клас поставиха достоен завършек на учебната година като представиха своята работа по иновативната учебна дисциплина "Устойчиво развитие и здравословен начин на живот".Учебната дисциплина се създаде в резултат на работата по изпълнение на НП "Изграждане на училищна STEM среда"Ръководител на учебния предмет е г-жа Атанаска Мусиевска, старши учител по география и икономика.

    Учениците демострираха познания за устойчивите цели на развитие, биоразнообразието, опазването на околната среда и здравословния начин на живот.Интересни игри, химически експерименти, загатки и викторина превърнаха един учебня час в неповторимо преживяване.Да споделят постигнатото от учениците гости на семинара бяха учителите от гимназията.

    Семинарното занятие постави финала на изучаването на учебната дисциплина през тази учебна годин.За следващата учебна година дисциплината ще се изучава като избираем учебен предмет и ще продължи да надгражда знанията на ученците.